Textový editor

MS Word - vytvorenie obsahu

01.05.2010 20:42
Vytvorenie obsahu. Obsah vytvoríme výberom štýlov nadpisov,  ako je napríklad Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3 , ktoré chceme pridať do obsahu. Program Microsoft Office Word vyhľadá nadpisy, ktoré zodpovedajú vybranému štýlu, sformátuje a odsadí zadaný text podľa daného štýlu nadpisu a potom...
>>

Použitie štýlov

30.04.2010 11:04
Použitie štýlov Štýly sú významným nástrojom na zjednodušenie formátovania, na jeho zrýchlenie a na dosiahnutie rovnakého vzhľadu dokumentov. Štýl je množina formátovacích inštrukcií, ktorá mení vzhľad textu. Jeho výhodou je ľahká zmena formátov pre mnoho odsekov naraz. Keď vytvoríte nový prázdny...
>>

MS Word - definovanie hlavičky a päty

17.04.2010 16:21
Definovanie hlavičky a päty V dlhšom dokumente sa často vyskytuje potreba číslovania strán, zobrazovania názvov kapitol, alebo iných informácií na každej strane dokumentu. Splnenie týchto požiadaviek je možné prostredníctvom definovania Hlavičky a päty dokumentu. Word 2003 Postup...
>>

MS Word - práca s tabuľkami

08.12.2009 21:34
Tabuľky vo Worde V nasledujúcom texte popíšeme postup vytvorenia nasledujúcej tabuľky: 1. Vložíme do dokumentu tabuľku s potrebným počtom riadkov a stĺpcov: Počet riadkov – 8, počet stĺpcov – 6   Zo štandardného panelu nástrojov...
>>

MS Word - práca s grafickými objektami

26.11.2009 18:45
Práca s grafickými objektami Textový editor umožňuje text dokumentu pre lepšie znázornenie obsahu doplniť o obrázky, ozdobné nadpisy, grafické objekty nakreslené priamo v textovom editore. Obrázky CLIPART Často potrebujeme do dokumentu vložiť nejaké obrázky. Word nám poskytuje istú...
>>

MS Word - odrážky a číslovanie

26.11.2009 18:43
Vkladanie tabulátorov Pri písaní textu je niekedy potrebné písať text zarovnaný na určitú pozíciu, ktorú zadefinujeme pomocou tabulátora. Ak stlačíme kláves Tab, vloží sa do textu medzera predefinovanej dĺžky – spravidla 1,25 cm. Ak potrebujeme vložiť medzeru inej dĺžky, postupujeme nasledovne: ...
>>

MS Word - formátovanie odseku

26.11.2009 18:41
Formátovanie odseku Odsek je časť textu, ktorá je ukončená znakom nového riadku, ktorý sme vložili do textu klávesom Enter. Pre každý odstavec sa nastavujú jeho vlastnosti: riadkovanie, odsadenie, zarovnanie, ohraničenie a tieňovanie. Riadkovanie Riadkovanie nastavujeme príkazom...
>>

MS Word - formátovanie písma

26.11.2009 18:38
Jedno písmeno je najmemšia časť textu, ktorej môžeme nastaviť formát. Pozrite si ukážku ako postupovať pri tejto činnosti - TU.
>>

MS Word - základy písania textu

26.11.2009 18:33
Príprava na písanie textu Po spustení programu Word sa automaticky vytvorí nový prázdny dokument s menom Dokument1, do ktorého môžeme začať písať. Na začiatku textu je umiestnený blikajúci textový ukazovateľ, ktorý označuje miesto v texte, kam sa budú vkladať znaky zadávané z klávesnice. Pred...
>>

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode