Informatika II

Údajový typ záznam (Record)

14.03.2010 18:36
Dátový typ záznam (Record) Pole je n-tica premenných (položiek), ktoré musia byť rovnakého typu. Naproti tomu záznam je n-tica premenných (položiek), ktoré nemusia byť rovnakého typu. Hovoríme, že premenná typu záznam sa skladá zo svojich súkromných premenných. Záznamy môžeme chápať ako...
>>

Triediace algoritmy

01.03.2010 20:58
TRIEDIACE ALGORITMY A/ Priame triedenie  Triedenie priamym vkladaním  Princíp: Triedené pole sa rozdelí na dve časti. Prvá obsahuje už utriedené prvky (na začiatku táto časť obsahuje iba prvý prvok poľa) a druhá obsahuje neutriedené prvky (na začiatku tvorí túto časť celé pole okrem...
>>

Práca so súbormi. Konzolová aplikácia.

14.02.2010 21:44
Práca so súbormi Konzolová aplikácia Vývojové prostredie Delphi umožňuje vytvárať aj aplikácie, ktoré nevyužívajú Windows formuláre a komponenty, ale pracujú v textovom okne. Takáto aplikácia nemá žiadne tlačidlá ani grafickú plochu a nereaguje ani klikanie  myši. Celý program sa redukuje na...
>>

Dvojrozmerné polia - matice

25.01.2010 20:53
Dvojrozmerné polia – matice Dvojrozmerné pole si môžeme predstaviť ako  dvojrozmernú tabuľku s istým číslom riadku a stĺpca, v bunkách tabuľky sú samotné hodnoty. Napríklad šachovnica je typickým príkladom štvorcovej matice (8 riadkov a 8 stĺpcov), riadky sú indexované písmenami ‘A’..’H’...
>>

Štrukturované údajové typy

29.11.2009 23:12
Znakové reťazce Znakový reťazec je údajový typ, ktorý obsahuje nejakú postupnosť znakov (Char). Znaky v znakovom reťazci (t.j. v postupnosti znakov) sú očíslované od 1 až po momentálnu dĺžku reťazca. Túto dĺžku zistíme pomocou štandardnej funkcie Length. Delphi si uchováva dĺžku v 4 bajtoch, t.j....
>>

Štandardné boxy

29.11.2009 22:59
Štandardné boxy V aplikáciách veľmi často potrebujeme získať od užívateľa nejaký vstup. Jedným z najčastejších užívateľských vstupov je odpoveď - potvrdenie, odmietnutie, alebo zrušenie. Okrem toho (nie úplne zriedka) nastáva situácia, kedy je potrebné užívateľa informovať o aktuálnom stave...
>>

Kopírovanie a modifikácia obrázkov. Práca s myšou.

03.11.2009 00:00
Kopírovanie a modifikácia obrázkov Vytvoríme  nový projekt, v ktorom budú dve grafické plochy: Image1 a Image2. Do prvej načítame z nejakého súboru bitmapu a túto potom prekopírujeme do druhej plochy. Pri kopírovaní ju môžeme rôzne meniť, prípadne meniť spôsoby kopírovania. S obrázkami budeme...
>>

Časovač

26.10.2009 23:33
Časovač Komponent časovač - Timer sa nachádza v palete komponentov System. Je to nevizuálny komponent a teda po spustení aplikácie nebude zobrazený. Časovač si môžeme predstaviť ako hodiny, ktoré s nejakou frekvenciou "tikajú" a pri každom tiknutí môžu vykonať nejakú akciu. Frekvenciu "tikania"...
>>

Procedúry a funkcie

19.10.2009 23:39
Podprogramy Podprogramom nazývame pomenovanie nejakého algoritmu alebo nejakej časti programu. Podprogram potom môžme vyvolať pomocou tohto mena viackrát. Pomocou podprogramov môžeme riešiť aj väčší problém jeho rozdelením na podúlohy - hovoríme tomu, že úlohu riešime zhora nadol. V pascale môžu...
>>

Podmienka a cyklus

19.10.2009 23:14
Podmienkaa cyklus Vetvenie - podmienka IF Niekedy v programe chceme, aby vykonal rôzne príkazy v závislosti od vstupných údajov, prípadne v závislosti od momentálneho stavu bežiacej aplikácie. V každom vyššom programovacom jazyku existuje nejaká forma podmieneného príkazu. V Delphi má...
>>
1 | 2 >>

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode