Informatika I

Bezpečnosť na Internete

12.10.2016 19:32
Bezpečnosť na Internete Počítačová bezpečnosť je oblasť vedy o počítačoch, ktorá sa zaoberá odhaľovaním a eliminovaním rizík spojených s používaním počítača. Cieľom počítačovej bezpečnosti je zabezpečiť: ochranu pred neoprávneným manipulovaním s dátami a so zariadeniami počítačového systému, ...
>>

Netiketa

11.10.2016 20:17
Netiketa Termín netiketa vznikol spojením a skomolením dvoch slov net - sieť a etiketa - súhrn zásad spoločenského správania. Netiketa je teda súhrn zásad spoločenského správania, ktorý by ste mali dodržiavať pri komunikácii v sieti. Vaše správy sa môžu dostať k desaťtisícom ľudí na celom svete....
>>

Služba FTP

11.10.2016 18:55
Prenos súborov - FTP Prenos súborov FTP – File Transport Protocol - je jedna zo základných služieb Internetu. Umožňuje prenos súborov medzi počítačmi  v sieti bez ohľadu na OS a rozdielnosť  spôsobov  uchovávania  súborov. Je to služba klient – server. Lokálny počítač je...
>>

Webmail

20.09.2016 19:55
Webmail (Web-based e-mail) je služba elektronickej pošty určená primárne pre prístup k pošte cez prehliadač internetu na rozdiel od e-mail klientov (napr. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird ...). Veľmi populárnymi poskytovatľmi webmailu sú Gmail, Yahoo!, Hotmail. Na Slovensku Centrum.sk,...
>>

Elektronická pošta - princíp

20.09.2016 17:31
Elektronická pošta Elektronická pošta je zrejme najpoužívanejšou službou na Internete. Ak chce človek používať túto službu, musí mať zriadenú e-mailovú schránku (mail-box). Tieto schránky sa vytvárajú na serveroch, ktoré sa nazývajú poštové servery (ang. Message Transfer Agent). Práve tam sú...
>>

WWW – World Wide Web

08.09.2016 23:02
Najznámejšia a najpoužívanejšia služba Internetu. Poskytuje informácie vo forme hypertextu. Hypertext je (pôvodne lineárny) text, prispôsobený pre preskakovanie „z myšlienky na myšlienku“. Preskakovanie v hypertexte je označované ako browsing. Informácie vo forme hypertextu sú členené na...
>>

Pripojenie k Internetu. URL.

07.09.2016 22:12
Pripojiť sa j Internetu znamená pripojiť svoj počítač do počítačovej siete, ktorá je pripojená na Internet. Dnes bežne existujú firmy, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie pripojenia k Internetu jednotlivým používateľom – poskytovateľ služieb internetu (ISP – Internet Service Provider)....
>>

Internet. Služby Internetu.

07.09.2016 21:26
Internet je celosvetová počítačová sieť, ktorá spája priamo pripojených používateľov a lokálne siete komunikujúce prostredníctvom protokolu TCP/IP. Vďaka Internetu dokážu spolu komunikovať aj úplne odlišné a nekompatibilné systémy. Internet vznikol ako výsledok projektu na výstavbu...
>>

Uchovávanie informácií. Kódovanie.

06.09.2016 19:17
Uchovanie informácie súvisí rozvojom komunikácie medzi ľuďmi. Aby sa informácie mohli šíriť aj na väčšie vzdialenosti, bolo treba nájsť iný spôsob, ako ústne podanie a uchovanie v pamäti človeka. Myšlienka zapisovania a uchovávania písaných záznamov súvisí so vznikom symbolov potrebných na zápis -...
>>

Informácia. Informácia v počítači.

05.09.2016 18:01
Informácie nie sú objavom posledných desaťročí. Sprevádzajú človeka od pradávna, sú jeho pamäťou, záznamom toho, čo ľudstvo objavilo a vytvorilo. Majú veľa rôznych podôb, napr. jaskynné maľby, záznamy o záplavách na rieke Níl, rukopisy rímskych filozofov, ľudové piesne, modlitby, mapy,...
>>
1 | 2 >>

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode