MS Word - práca s tabuľkami

08.12.2009 21:34

Tabuľky vo Worde

V nasledujúcom texte popíšeme postup vytvorenia nasledujúcej tabuľky:

1. Vložíme do dokumentu tabuľku s potrebným počtom riadkov a stĺpcov:

  • Počet riadkov – 8, počet stĺpcov – 6

 

Zo štandardného panelu nástrojov vyberieme ikonu „Vložiť tabuľku“ a so zatlačeným ľavým tlačidlom myši označíme potrebný počet riadkov a stĺpcov.

Druhá možnosť je z hlavného menu vyberieme možnosť „Tabuľka – Vložiť – Tabuľka...

V dialógovom okne „Vložiť tabuľku“ napíšem počet stĺpcov a riadkov

Do dokumentu je vložená tabuľka s požadovaným počtom riadkov a stĺpcov. Všetky stĺpce sú rovnako široké a riadky rovnako vysoké a orámované tenkou plnou čiarou
 Nastavíme šírky stĺpcov podľa potreby:
• Postavíme sa kurzorom myši na spojovaciu čiaru, keď sa kurzor zmení podľa obrázku zatlačíme ľavé tlačidlo myši a presunieme čiaru doľava alebo doprava
 
 Označíme ostatné stĺpce  
 Klikneme pravým tlačidlom myši na označených stĺpcoch a z miestnej ponuky vyberieme možnosť  „Rovnomerné rozmiestnenie stĺpcov  
  
  Podľa potreby zlúčime bunky tak, aby sme dosiahli potrebný vzhľad tabuľky
 Označíme bunky, ktoré chceme zlúčiť  
 Klikneme pravým tlačidlo myši na označených bunkách a z miestnej ponuky vyberieme „Zlúčiť bunky  
 
  Rovnakým spôsobom zlúčime aj ostatné potrebné bunky
  
V ďalšom kroku orámujeme celú tabuľku po vonkajšom obvode hrubšou čiarou a bunky vo vnútri tabuľky tenkou čiarou
 Označíme všetky bunky v tabuľke a z hlavného menu vyberieme „Formát – Orámovanie a podfarbenie ...  
V dialógovom okne „Orámovanie a podfarbenie“ vyberieme záložku „Orámovanie“.
V časti „Nastavenie“ vyberieme možnosť „Mriežka“.
V časti „Štýl“ zmeníme hrúbku čiary na 2,25 b. – táto hrúbka sa priradí čiaram po obvode tabuľky. Čiary vo vnútri tabuľky pri nastavení „Mriežka“ ostanú tenké
 
  
  Hlavičku tabuľky oddelíme od tela tiež hrubou čiarou
 Označíme prvé dva riadky tabuľky  
Z hlavného menu vyberieme možnosť „Formát – Orámovanie a podfarbenie...“.
V dialógovom okne „Orámovanie a podfarbenie“ nastavíme hrúbku čiary na 2,25 a v časti „Ukážka“ klikneme ľavým tlačidlom myši na spodnú čiaru, čím zmeníme hrúbku čiary na 2,25 b.
 
  
  Nastavíme farbu pozadia buniek v hlavičke tabuľky:
 Označíme prvé dva riadky tabuľky  
Z hlavného menu vyberieme možnosť „Formát – Orámovanie a podfarbenie...“.
V dialógovom okne „Orámovanie a podfarbenie“ prejdeme na záložku „Podfarbenie“ a klikneme na požadovanú farbu v palete farieb
  
  Rovnakým spôsobom nastavíme hrúbky a farby ostatných čiar v tabuľke:
  
  
  
  
  Nakoniec doplníme do tabuľky texty a naformátujeme ich.
  
Zarovnanie textov v bunkách hlavičky tabuľky:
  • Označíme bunky hlavičky
  • Na označených bunkách klikneme pravým tlačidlom myši
  • Z miestnej ponuky vyberieme „Zarovnanie bunky“ a v náhľade vyberieme zodpovedajúci spôsob zarovnania textu v bunke
 
  
Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode