Hardware a software

Software a základné pojmy operačných systémov

09.01.2017 13:10
Hardware Pod týmto pojmom chápeme technické vybavenie počítača ako napr. základná jednotka (matičná doska), CPU (centrálna procesorová jednotka), matematický koprocesor, vnútorná (operačná) pamäť,  disketová mechanika, pevný disk, CD – ROM, klávesnica, myš, scaner, displej, grafické karty,...
>>

Výstupné zariadenia

01.12.2016 20:30
Výstupné zariadenia Výstupné zariadenia slúžia na výstup údajov z počítača. Monitor Monitor (alebo displej) je vo všeobecnosti akékoľvek zobrazovacie zariadenie, ktoré dokáže obraz v dátovej podobe, produkovaný grafickou kartou, prezentovať v podobe vnímateľnej ľudským okom. Obraz na displeji sa...
>>

Vstupné zariadenia

01.12.2016 18:26
Vstupné zariadenia Vstupné zariadenie alebo vstupná jednotka je periférne zariadenie počítača, ktorá umožňuje vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení. Vstupné zariadenie transformuje...
>>

Vonkajšie pamäte

30.11.2016 19:53
Vonkajšie pamäte Pevný disk Väčšina PC má dve diskové pamäte: pevný disk a DVD mechaniku. Vypnutie počítača nespôsobí stratu dát na diskových pamätiach. Ich hlavnou úlohou je uschovanie dát, s ktorými mikroprocesor momentálne nepracuje, ale ktoré si v prípade potreby načíta. Obidve pamäte pracujú...
>>

Pamäte počítača

30.11.2016 19:07
Pamäte počítača Počítač si ukladá dáta a programy do pamäte. Existuje niekoľko kritérií, ktoré nás v súvislosti s pamäťami zaujímajú. Funkcia pamäte v počítači: operačná pamäť – slúži na zapamätávanie bezprostredne vykonávaného strojového kódu a dát,...
>>

Mikroprocesor

26.11.2016 21:49
Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcom každého počítača. Hlavne od neho závisí aký bude systém výkonný a rýchly, teda ako rýchlo bude spracovávať zadané údaje. Mikroprocesor spracováva inštrukcie programu, ktorý ho riadi. Niektoré inštrukcie je schopný spracovávať sám, na spracovanie iných...
>>

Vnútro počítača

26.11.2016 18:23
Vnútro počítača Skrinka - veľmi dôležitý "komponent" počítača. Pre bezchybný chod celého systému je veľmi dôležitá dostatočná veľkosť zabezpečujúca dostatočné prúdenie chladiaceho vzduchu medzi komponentmi. Ani najlepší chladič na procesore nič neuchladí, ak sa k nemu kvôli rozťahaným káblom a...
>>

Architektúra počítača

26.11.2016 18:17
Číslicový počítač a jeho časti Pojmom počítač označujeme stroje určené na spracovanie informácií. Pracujú samostatne podľa vopred zadaného programu. V historickom vývoji sa objavili rôzne princípy – mechanické, elektronické, analógové, číslicové, hybridné. V súčasnosti hovoríme...
>>

Základná doska

28.11.2011 17:03
Základná doska (Matičná doska) Základná doska, alebo matičná doska (z anglického motherboard) je základným stavebným prvkom počítača. Počítač, ako celok je postavený na modulárnom (stavebnicovom) princípe, kde je možné jednotlivé funkčné moduly meniť. Do základnej dosky sa pripájajú ostatné...
>>

Počítačové siete

19.12.2009 15:32
Počítačové siete Počítačová sieť je systém vzájomne prepojených a spolupracujúcich počítačov. Medzi týmito počítačmi možno prostredníctvom siete pohodlne a rýchlo prenášať informácie Druhy počítačov v sieti Podľa funkcie rozlišujeme v sieti dva druhy počítačov: pracovné stanice, ...
>>
1 | 2 >>

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode