MS Word - odrážky a číslovanie

26.11.2009 18:43

Vkladanie tabulátorov

Pri písaní textu je niekedy potrebné písať text zarovnaný na určitú pozíciu, ktorú zadefinujeme pomocou tabulátora.
Ak stlačíme kláves Tab, vloží sa do textu medzera predefinovanej dĺžky – spravidla 1,25 cm. Ak potrebujeme vložiť medzeru inej dĺžky, postupujeme nasledovne:

  • klikáme na tlačidlo na začiatku vodorovného pravítka, až pokiaľ nevyberieme vhodný typ tabulátora (pravý, ľavý, na stred a na desatinnú bodku)
  • nastavíme ukazovateľ kurzora na miesto na vodorovnom pravítku, ku ktorému má byť zarovnaný text a kliknutím vložíme značku tabulátora
  • tento postup opakujeme, až pokiaľ nenastavíme všetky potrebné tabulátory

Polohu tabelátora môžeme kedykoľvek presunúť na iné miesto na pravítku. Presunutím mimo pravítka sa nastavenie tabulátora zruší. Ak potrebujeme umiestniť tabelátor s presnosťou väčšou ako 0,25 cm alebo zadefinovať vodiaci znak pre tabulátor, zadáme príkaz Formát – Tabulátory….

Zoznamy s odrážkami a číslované zoznamy

Na vkladanie číslovaných zoznamov sa používa číslovanie a pre nečíslované zoznamy odrážky. Najrýchlejšie sa vkladajú a odstraňujú pomocou tlačidiel Číslovanie a Odrážky. Týmito tlačidlami si pridáme alebo odoberieme nastavený typ číslovania alebo odrážok. Pri prechode na nový odsek sa automaticky zobrazí rovnaký typ odrážky alebo nasledujúce číslo z číslovania. Ak chceme prerušiť zobrazovanie odrážok alebo číslovanie:

  • dvakrát stlačíme kláves Enter
  • klikneme na tlačidlo Číslovanie a Odrážky

Na definovanie vlastných odrážok a číslovania slúži príkaz Formát – Odrážky a číslovanie….
Na karte Odrážky si môžeme vybrať zo siedmich pripravených typov odrážok. Vybraný typ odrážky si môžeme upraviť v dialógovom okne Vlastný zoznam s odrážkami, ktoré sa zobrazí po stlačení tlačidla Prispôsobiť…:

Na karte Číslovanie si podobným spôsobom vyberáme zo siedmych typov číslovania. Zároveň nastavujeme, či číslovanie má nadviazať na predchádzajúce alebo začať znovu od začiatku. Ak nám ani jedno z ponúkaných číslovaní nevyhovuje po kliknutí na tlačidlo prispôsobiť môžeme nadefinovať vlastné číslovanie:

V poli formát čísla definujeme text, ktorý má byť zobrazovaný spolu s číslovaním.
Po výbere štýlu číslovania (arabské čísla, rímske čísla, písmená abecedy) zadefinujeme od akého čísla má číslovanie začať.
Číslovaný zoznam môžeme dodatočne upravovať: vymazať a pridávať položku do zoznamu, vymeniť poradie položiek presúvaním ich textu, pričom program Word automaticky upravuje číslovanie.
Pri písaní zoznamu s viacúrovňovým číslovaním prechádzame na nižšiu úroveň číslovania klávesom Tab a z nižšej úrovne na vyššiu kombináciou kláves Shift + Tab. Najviac možností nastavovania je pri viacúrovňovom číslovaní:

Najprv vyberieme úroveň číslovania a pre vybranú úroveň zadefinujeme spôsob číslovania, pričom môžeme kombinovať číslovanie s odrážkami. Potom nadefinujeme ostatné  parametre pre číslovanie alebo odrážky. Ak viacúrovňové číslovanie prepojíme s niektorým štýlom, napríklad nadpisom ako je to na vyššie uvedenom obrázku, program Word bude automaticky číslovať všetky nadpisy

Postup vytvárania zoznamov si môžete pozrieť TU.

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode