MS Word - vytvorenie obsahu

01.05.2010 20:42

Vytvorenie obsahu.

Obsah vytvoríme výberom štýlov nadpisov,  ako je napríklad Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3 , ktoré chceme pridať do obsahu. Program Microsoft Office Word vyhľadá nadpisy, ktoré zodpovedajú vybranému štýlu, sformátuje a odsadí zadaný text podľa daného štýlu nadpisu a potom vloží obsah do dokumentu.

Word 2007

Najjednoduchším spôsobom vytvorenia obsahu je použiť vstavané štýly. Môžeme vytvoriť aj obsah založený na vlastných štýloch, ktoré sme použili, alebo priradiť úrovne obsahu k jednotlivým položkám textu.

Označenie položiek použitím vstavaných štýlov nadpisov

 

1. Vyberieme nadpis, ku ktorému chceme priradiť štýl nadpisu.

2. Na paneli Domov klikneme v skupine Štýly na požadovaný štýl.

Ak sme napríklad vybrali text, ktorému chceme priradiť štýl hlavného nadpisu, klikneme na štýl s názvom Nadpis 1 v galérii Rýchle priradenie štýlov.
Označenie samostatných položiek textu

Ak chceme do obsahu zahrnúť aj text, ktorý nie je formátovaný ako nadpis, môžeme na označenie jednotlivých položiek textu použiť tento postup:

1. Vyberieme text, ktorý chceme zahrnúť do obsahu.
2. Na paneli Referencie klikneme v skupine Obsah na položku Pridať text.

3. Klikneme na úroveň, ktorá má prislúchať danému výberu, napríklad Úroveň 1 pre zobrazenie hlavnej úrovne v obsahu.
4. Opakujeme kroky 1 až 3, až kým neoznačíme všetky položky textu, ktoré sa majú zobrazovať v obsahu.


Vytvorenie obsahu

Po označení položiek obsahu môžeme vytvoriť obsah.

Vytvorenie obsahu zo vstavaných štýlov nadpisov

Tento postup použijeme, ak sme vytvorili dokument použitím štýlov nadpisov.

1. Klikneme na miesto, kam chceme vložiť obsah, obyčajne na začiatok dokumentu.
2. Na paneli Referencie klikneme v skupine Obsah na príkaz Obsah a potom klikneme na požadovaný štýl obsahu.

Viac možností získame kliknutím na položku Vložiť obsah, čím sa otvorí dialógové okno Obsah.
Tu zvolíme, či chceme v obsahu zobraziť čísla strán, či chceme čísla strán zarovnať doprava, aký chceme v obsahu použiť vodiaci znak a koľko úrovní štýlov
Nadpis x chceme zahrnúť do obsahu


Vytvorenie obsahu z vlastných použitých štýlov

 

Tento postup použijeme, ak sme už v nadpisoch používali vlastné štýly. Môžeme vybrať nastavenia štýlov, ktoré má program Word použiť pri vytváraní obsahu.
  1. Klikneme na miesto, kam chceme vložiť obsah.
  2. Na paneli Referencie klikneme v skupine Obsah na položku Obsah a potom klikneme na položku Vložiť obsah, čím sa otvorí dialógové okno Obsah.
  3. Klikneme na tlačidlo Možnosti.
  4. V rámčeku Štýly k dispozícii vyhľadáme štýl, ktorý sme v dokumente používali v nadpisoch.
  5. V rámčeku Úroveň v obsahu zadáme vedľa názvu štýlu číslo v rozsahu od 1 do 9 udávajúce úroveň, ktorú má príslušný štýl nadpisu reprezentovať.
  6. Ak chceme použiť iba vlastné štýly, odstránime čísla úrovní obsahu pre vstavané štýly, ako napríklad Nadpis 1.

 

7. Zopakujeme kroky 4 a 5 pre každý štýl nadpisu, ktorý chceme zaradiť do obsahu.
8. Klikneme na tlačidlo OK.
9. Vyberieme obsah štýl obsahu. Ak chceme použiť niektoré dostupné návrhy, vyberieme návrh v textovom poli Formáty.
10. Vyberieme ľubovoľné ďalšie požadované možnosti obsahu.

Aktualizácia obsahu

Ak sme v dokumente pridali alebo odstránili nadpisy alebo iné položky obsahu, môžeme obsah rýchlo aktualizovať.

1. Na paneli Referencie klikneme v skupine Obsah na položku Aktualizovať tabuľku.

 
2. Klikneme na prepínač Aktualizovať iba čísla strán alebo Aktualizovať celý obsah.


Odstránenie obsahu

1. Na paneli Referencie v skupine Obsah klikneme na položku Obsah.


2. Klikneme na položku Odstrániť obsah.
 

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode