MS Word - základy písania textu

26.11.2009 18:33

Príprava na písanie textu

Po spustení programu Word sa automaticky vytvorí nový prázdny dokument s menom Dokument1, do ktorého môžeme začať písať.

Na začiatku textu je umiestnený blikajúci textový ukazovateľ, ktorý označuje miesto v texte, kam sa budú vkladať znaky zadávané
z klávesnice.Pred samotným písaním si upravíme pracovné prostredie:

  • Príkazom Zobraziť – Strany alebo kliknutím na tlačidlo Zobraziť strany naľavo od vodorovného posuvníka si zobrazíme dokument v zobrazení strany, ktoré sa najviac podobá vytlačenému dokumentu.
  • V dialógovom okne Nástroje – Možnosti na záložke Zobraziť nastavíme zobrazenie vodorovného aj zvislého pravítka, zobrazenie okrajov textu aj zobrazenie všetkých netlačiteľných znakov - medzier, tabulátorov a nových riadkov.

Tieto netlačiteľné znaky sa zobrazujú alebo nezobrazujú stlačením tlačidla Zobraziť alebo skryť v paneli nástrojov .

Písanie textu

Znaky, ktoré zadávame z klávesnice sa vkladajú do textu na miesto, kde sa zobrazuje textový ukazovateľ – zvislá čierna blikajúca čiara. Jednotlivé slová textu oddeľujeme pomocou medzerníka. Ak sa niektoré slovo pri písaní nevojde na riadok, program Word ho automaticky premiestni na začiatok nového riadku.

Znak nového riadku, ktorý vložíme do textu klávesom Enter, program Word považuje za ukončenie odstavca. Na ukončenie riadku bez ukončenia odstavca používame kombináciu klávesov Shift + Enter.

Pri písaní textu sa môže stať, že časť dátumu alebo čísla prejde do nového riadku a časť zostane na konci predchádzajúceho. Tomu sa dá zabrániť vkladaním pevných medzier medzi časti textu, ktoré nemajú byť rozdelené. Pevnú medzeru vložíme kombináciou klávesov Ctrl +Shift + medzera.

Počet znakov, ktoré sa dajú vložiť do textu priamo z klávesnice je obmedzený počtom klávesov na klávesnici. Ostatné znaky zadávame príkazom Vložit – Symbol. V poli Písmo vyberieme typ písma, pre ktorý sa zobrazí kompletná tabuľka znakov. Špeciálne znaky sú napríklad vo fontoch· SymbolWingdings.

Zo zobrazenej tabuľky znakov vyberieme vkladaný znak pomocou myši.

Pohyb v texte

Pri písaní a najmä úprave napísaného textu sa potrebujeme pohybovať v texte, to znamená meniť pozíciu textového ukazovateľa. Môžeme ju zmeniť kliknutím myšou na požadované miesto v texte  pomocou niektorých z klávesov z nasledujúcej tabuľky:

Ak je dokument viacstranový, pri pohybe v dokumente používame zvislý posuvník.

Úpravy textu

Ak potrebujeme vložiť znaky do už napísaného textu, nastavíme kurzor na miesto, kam chceme vkladať text a zadáme znak pomocou klávesnice. Vkladať znaky môžeme dvoma spôsobmi:

  • vložený znak sa vloží za ukazovateľ kurzora, pričom znaky za ukazovateľom posunú
  • vložený znak sa vloží za ukazovateľ kurzora, pričom znak za ukazovateľom prepíše

Medzi týmito dvoma režimami vkladania znakov sa prepneme dvojitým kliknutím do poľa CEZ v stavovom riadku. Ak je pole CEZ zvýraznené, je nastavený prepisovací režim, ak je nevýrazné, vkladací režim.

Na vymazanie už napísaného textu slúžia klávesy:

  • Delete, ktorý zmaže znak nasledujúci za textovým ukazovateľom,
  • Backspace, ktorý zmaže predchádzajúci znak.
Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode