Netiketa

11.10.2016 20:17

Netiketa

Termín netiketa vznikol spojením a skomolením dvoch slov net - sieť a etiketa - súhrn zásad spoločenského správania. Netiketa je teda súhrn zásad spoločenského správania, ktorý by ste mali dodržiavať pri komunikácii v sieti. Vaše správy sa môžu dostať k desaťtisícom ľudí na celom svete. Samozrejme záleží na tóne a obsahu správy, aký dojem z vás títo ľudia budú mať. Vždy majte na pamäti, že nekomunikujete s počítačmi, ale s ľuďmi, ktorí majú city podobne ako vy.

Mnoho ľudí si myslí, že keď sa ponoria do internetového sveta je ich anonymita nekonečná. To je veľký omyl, pretože takmer vždy sa dá každý surfer vystopovať pomocou rôznych praktík a metód. Väčšina užívateľov o tom nemá ani potuchy, a preto sa správajú, resp. vyjadrujú vulgárne, robia útoky na druhé osoby, osočujú ich alebo sa z nich vysmievajú. Toto sa často stáva na rôznych chatoch alebo internetových diskusiách.
Treba si uvedomiť jednu vec, a to, že v internetovom svete by sme sa mali správať ako v reálnom svete a vyjadrovať sa ako civilizovaní ľudia.

Pravidlá

 1. Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete.
 2. Zistite si, kde sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom.
 3. Nebuďte grobianom! Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažme sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajme za svoje prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijeme prácu iných, mali by sme spomenúť ich autorstvo.
 4. Rešpektujme súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajme sa tak, ako by sme chceli, keby niekto iný našiel našu poštu…
 5. Nezneužívajme svoju moc a vedomosti. Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných užívateľov.
 6. Odpúšťajme druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.
 7. Nešírte reťazové listy a poplašné správy, HOAX, typu pošli túto správu x ľuďom, pretože takýmto správaním spomaľujete internet.
 8. Nerozosielajte spam.
 9. Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ je text prevzatý.

Niektoré skratky zaužívané na Internete

 • :P - vyplazenie jazyku
 • :-D - smiech, rehot,úsmev...
 • :-) - úsmev, nie je myslené až tak vážne
 • :-) - veselý úsmev
 • ;-) - potmehúdsky úsmev
 • :-I - indiferentný úsmev
 • :-( - kyslý úsmev
 • :-c - som skutočne nešťastný
 • :-* - posielam pusu
 • :-x - mlčanie
 • G2G - Musim ísť
 • NOOB - newbie (rookie)- začiatočník
 • BTW (by the way) - mimochodom
 • OIC (Oh, I see) - Aha!
 • IMHO (in my humble opinion) - podľa môjho skromného názoru
 • ASAP (as soon as possible) - čo najskôr, hneď, ako to bude možné
 • L8R (later) - neskôr
 • WRT (with respect to) - s ohľadom na…
 • FYI (for your information) - pre tvoju informáciu
 • FMPOV (from my point of view) - z môjho pohľadu, zorného uhla
 • IDK (i don't know) - neviem
 • LOL (laughing out loud) - veľmi sa smiať
 • ROFL (rolling on the floor laughing) - váľať sa na dlážke od smiechu
 • TY (thank you) - ďakujem
 • THX (thanks) - vďaka
 • NH (nice hand) - ak hráme poker, znamená niečo ako pekná hra
 • OMG (oh my god) - o môj bože
 • w8 (wait) - čakaj
 • som s5 - som spät
 • DND (do not disturb) - nerušiť
 • BRB (be right back) - hneď som späť
 • Y? (yes?) - áno?
 • b4 (before) - pred tým
 • AFK (away from keyboard) - vzdialený od klavesnice
 • pls (please) - prosím
 • N/A (not available) - nedostupný
 • DND (do not disturb) - nevyrušujte
 • cg (congratulations) - gratulujem
 • nz - nie je za čo
 • UTFG (use the f**king google) - používaj sakra google, veď si to vygoogli


Zdroj: www.wikipedia.org

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode