Elektronická pošta - princíp

20.09.2016 17:31

Elektronická pošta

Elektronická pošta je zrejme najpoužívanejšou službou na Internete.
Ak chce človek používať túto službu, musí mať zriadenú e-mailovú schránku (mail-box). Tieto schránky sa vytvárajú na serveroch, ktoré sa nazývajú poštové servery (ang. Message Transfer Agent). Práve tam sú ukladané všetky správy. Dalo by sa to porovnať k tomu, že na celom svete  sú poštové úrady, medzi ktorými sa prevážajú listy.
Ku komunikácii medzi poštovými servermi slúži protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Jedná sa o celkom starý a pomerne jednoduchý protokol. Jeho úlohou je spojiť sa z ďalším serverom, poslať mu príslušné správy a potom od neho prijať iné. O to, že poštovný server pošle list správnym smerom, sa starajú smerovacie protokoly.

Listy sa však nejakým spôsobom musia dostať na obrazovku adresáta. Túto úlohu spĺňa poštový klient (alebo User Agent). Klient teda rieši komunikáciu medzi adresátom a jeho poštovým serverom, kde sú uložené prichádzajúce listy. Dnes každý poskytovateľ Internetu ponúka poštovú schránku (mail-box). To znamená, že prenajíma priestor na svojom poštovom serveri, kde sa ukladajú listy určené pre zákazníka. Prístup do poštovej schránky je chránený užívateľským menom a heslom. Každá poštová schránka má adresu v tvare: meno_používatela@domena_postoveho_servera. Napríklad janko.hrasko@pobox.sk.

Zákazník si potom poštu stiahne domov a prečíta si ju. Na to sa používajú protokoly POP (Post Office Protocol) alebo IMAP (Internet Message Access Protocol).
V drvivej väčšine sa však požíva POP. V poštovom klientovi sa nastaví tzv. POP-server (poštový server, kde je uložená pošta, „server pre prichádzajúcu poštu“ atď.), ďalej užívateľské meno a heslo. Klient sa potom pripojí k serveru, preukáže sa menom a heslom a stiahne došlé správy do počítača používateľa.
Protokol IMAP je oveľa zložitejší, ale taktiež toho umožňuje viac. Umožňuje prezerať správy priamo na poštovom serveri ako v adresároch. Správy sa nesťahujú na počítač používateľa, ale zostávajú uložené na v poštovej schránke používateľa na poštovom serveri.

Posielať listy je oveľa jednoduchšie. Používa sa na to protokol SMTP (Send Mail Transfer Protocol). Preto sa v poštovom klientovi musí vyplniť položka server SMTP (server pre odchádzajúcu poštu). Pre pripojenie sa  k serveru SMTP väčšinou nie je potrebné žiadne heslo, preto je možné úplne jednoducho písať listy pod iným menom. Prezentáciu zobrazujúcu princíp fungovania elektronickej pošty si môžete pozrieť TU.


Samotný list sa skladá z hlavičky a tela.
V hlavičke sú v jednotlivých riadkoch uvedené položky v tvare položka:popis:

Predmet: odosielateľ sem píše stručný popis obsahu e-mailu

Od:  e-mail adresa odosielateľa

Dáum: dátum doručenia do schránky adresáta

Komu:  e-mail adresáta(-ov)

Delivered-To: e-mail na ktorý bola správa doručená

Received:  popis poštových serverov cez ktoré bola správa prerposielaná

Z hlavičky je možné získať celkom dosť informácií o prichádzajúcom liste. Napríklad je možné zistiť, akou cestou ku mne list putoval (položka Received). Takto sa niekedy dajú odhaliť podvrhnuté správy.


Za hlavičkou nasleduje jeden voľný riadok a potom už vlastná správa listu. Pretože samotná hlavička nestačila úplne špecifikovať obsah a formu listu, bolo nutné vymyslieť niečo robustnejšie – MIME (Multipurpose Internet Mail Extension). S pomocou MIME sa v listoch môžu objaviť súbory HTML, obrázky alebo i zvuky. Tu môžeme pripomenúť že štandard MIME sa uplatnil i mimo elektronickú poštu, napríklad na webe.

Nový spôsob práce s elektronickou poštou je v okne vášho prehliadača. Existujú špeciálne poštové servery, ktoré sú vybavené webovým rozhraním. Potom je možné si listy prečítať v prehliadači a priamo na ne odpovedať. Nevýhodou je, že so schránkou môžete pracovať len vo chvíli keď ste pripojený na Internet. U nás sa dá získať schránka na webe na http:/www.pobox.sk, alebo na http:/www.post.sk  atd. Osvedčeý free mail server je https://mail.google.com. Hlavnou výhodou týchto systémov je, že sú zadarmo. Platiť sa u nich však musí za prístup pomocou POP, čo je komunikácia s schránkou pomocou poštového klienta.

Poštový klienti

Klient Platforma
Netscape Mail Windows, Unix
Pegasus Mail Windows
Elm Unix
Pine Unix
 Mozilla Thunderbird Windows
Microsoft Outlook Windows
Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode