Vnútro počítača

26.11.2016 18:23

Vnútro počítača

Skrinka - veľmi dôležitý "komponent" počítača. Pre bezchybný chod celého systému je veľmi dôležitá dostatočná veľkosť zabezpečujúca dostatočné prúdenie chladiaceho vzduchu medzi komponentmi. Ani najlepší chladič na procesore nič neuchladí, ak sa k nemu kvôli rozťahaným káblom a komponentom nedostane chladný vzduch zvonka. Preto je tiež nutné umiestniť skrinku počítača tak, aby pred nasávacím otvorom vpredu a za ventilátorom vzadu bolo ešte aspoň 15 až 20 cm priestoru. Presné prevedenie zase zabezpečí dostatočnú tesnosť skrine a počítač bude tichší. Pri výbere skrinky zvážte aj počet voľných miest (pozícií) pre diskové zariadenia. Budete potrebovať minimálne jednu 3.5" pozíciu (9) pre harddisk a jednu 5.25" pozíciu pre DVD mechaniku. Takže dve-tri veľké (5.25") pozície naviac sú dobrou rezervou do budúcna (8).

 1. Zdroj - napája všetky komponenty vo vnútri počítača. Pri výbere skrinky so zdrojom je nutné všímať si hlavne jeho výkon, ktorý by mal byť min. 500W. Ak sa chystáte postaviť si poriadne multimediálne PC s väčším množstvom zariadení (disky a napaľovačky) a rozširovacích kariet (grafická karta, sieťová karta ...), treba počítať s výkonným zdrojom.
 2. Konektory a káble  napájania ATX.
 3. Konektory pre napájanie diskových zariadení.
 4. Konektor na napájanie floppy mechaniky
 5. Konektory pre spínač zdroja, tlačidlo RESET, LED diódy, zámku klávesnice.
 6. PC speaker - malý reproduktorček s vysokou impedanciu (asi 50 ohmov), ktorý zabezpečuje výstražné "pípnutia" počítača. Ak vám časté pípanie lezie na nervy, môžete ho  smelo odpojiť...
 7. Otvory pre rozširujúce karty - grafickú, zvukovú, fax-modemovú, sieťovú a mnohé ďalšie. Po inštalácii základnej dosky a všetkých kariet je treba zvyšné otvory zaplniť ochrannými kovovými lištami z bezpečnostných dôvodov (vniknutie prachu a smetí, falošný ťah vzduchu, hluk, vyžarovanie).
 8. Veľké 5.25" pozície - vhodné na inštaláciu zariadení ako je CD-ROM, DVD-ROM, napaľovačka... Do tejto pozície sa dá vmontovať montážny rámik a tým sa pozícia zmení na malú 3.5" pozíciu. Existujú aj "šuplíkové" rámiky, do ktorých je možné vmontovať harddisk tak, aby sa dal pohodlne zvonku vybrať a preniesť do iného počítača, ktorý má takýto rámik tiež. Zariadenia sa upevňujú skrutkami na bokoch.
 9. Malé 3.5" pozície - vhodné na inštaláciu zariadení ako je harddisk. Zariadenia sa upevňujú skrutkami na bokoch.

Konektory a káble (connectors and cables)

Po otvorení PC skrinky najdete vo vnútri tieto druhy konektorov a káblov:

 1. Konektor napájania ATX - zapojí sa do základnej dosky. Na jednej strane má zaisťovaciu západku, ktorá musí zapadnúť do konektora na doske. Tak sa zabráni jeho otočeniu a nesprávnej inštalácii.
 2. Konektory pre napájanie diskových zariadení - majú dve skosené hrany, aby sa predišlo ich nesprávnej inštalácii. Obsahujú dva čierne vodiče a jeden čierny a červený vodič. Napájajú zariadenia s 5 a 12 V.
 3. Konektor na napájanie floppy mechaniky - dnes sa už nepoužíva
 4. Konektory pre spínač zdroja, tlačidlo RESET, LED diódy, zámku klávesnice, PC speaker. Sú pekne popísané a s ich inštaláciou nie sú problémy. Pripájajú sa do základnej dosky. Ak diódy na skrinke po zapojení príslušných konektorov nesvietia, treba ich otočiť(dióda má katódu a anódu a teda nie je jedno ako ju zapojíte).

Základná doska (motherboard)


Základná doska - najdôležitejší komponent celého počítača. Tu sa neoplatí šetriť. Dobrá značková základná doska vám zaručí pokojnú prácu bez problémov s obnovovaním stratených dát. Základná doska je domovom pre všetky komponenty a preto ju vyberajte starostlivo.

 1. ISA slot - dlhý čierny konektor pre najstarší druh zbernice, je pomaly na ústupe (na tejto doske je už len jeden a aj to zdieľaný s jedným PCI slotom (2)). Ak systém upgradujete a nemáte staršie ISA karty, na ktorých vám veľmi záleží, tak sa obídete aj bez ISA slotu.
 2. PCI slot - krátky biely konektor. V súčasnosti najrozšírenejší druh zbernice. Dostatočne rýchly a podporuje Plug and Play. Poriadna doska by mala mať štyri až šesť týchto konektorov. Do týchto konektorov možno v súčasnosti vložiť najrozličnejšie karty - zvukové, slabšie grafické, fax-modemové, sieťové, televízne...
 3. AGP slot - dlhší hnedý konektor je určený výhradne pre grafickú kartu a zabezpečuje omnoho lepší výkon ako PCI grafická karta.
 4. AMR slot - maličký bledohnedý konektor určený pre najlacnešie modemy, sieťové a zvukové karty.
 5. Čipset s chladičom - pod zeleným chladičom sa ukrýva čip zabezpečujúci najdôležitejšie vstupno-výstupné operácie a od neho sa odvíja aj pomenovanie dosky.
 6. Pomocný čip čipsetu.
 7. Pätica (socket) pre procesor (CPU). Do tejto pätice sa vkladá procesor. Existujú rôzne pätice pre rôzne procesory, takže vždy treba vyberať pozorne.
 8. Pätice pre pamäťové moduly DIMM. Do týchto bielych pätíc sa vkladajú pamäťové moduly DIMM (Dual Inline Memory Module). Lepšie dosky mávajú tri až štyri takéto pätice, aby bolo možné osadiť dostatočne veľa operačnej pamäte (RAM). Jeden slot na obrázku je už zaplnený modulom DIMM s kapacitou 256 MB (megabajtov).
 9. Objímky pre konektory EIDE káblov (modrá a biela). Do týchto objímiek sa zatlačia konektory plochých káblov od harddisku a CD-ROM a pod. Objímky majú jednej strane výrez a konektor ma na jednej strane kolík, aby nedošlo k otočeniu a nesprávnej inštalácii. Ak objímky chýbajú, musí byť na doske označený tzv. PIN1 buď číslicou , bielou farbou alebo šípkou . PIN 1 na plochom kábli je označený červenou farbou.
 10. Objímka pre konektor floppy kábla (čierna). Sem sa pripojí plochý kábel z floppy mechaniky. Pre inštaláciu konektorov platí to isté ako pre EIDE konektory harddisku (9).
 11. Konektor napájania ATX. Zapojí sa do neho kábel idúci zo zdroja. Na jednej strane má zaisťovaciu západku, ktorá zabráni jeho otočeniu a nesprávnej inštalácii.
 12. Konektory pre sériový port (COM) 9 pinov. Na sériový port sa zvykli pripájať myši a modem.
 13. Paralelný port (LPT) 25 pinov. Na paralelný port pripájame najčastejšie tlačiareň alebo modem.
 14. PS/2 konektory pre myš a klávesnicu. Pravidlo znie: farba musí súhlasiť - konektor myši je zelený a patrí do zelenej pätice, konektor klávesnice je fialový a patrí do fialovej pätice.
 15. ROM BIOS. V tomto programovateľnom čipe je uložený záklaný vstupno-výstupný systém (Basic Input Output System).
 16. Batéria pre CMOS pamäť. Táto batéria udržuje pod napätím pamäť CMOS, v ktorej sú uložené konfiguračné parametre. Ak systém odvážnym konfigurovaním dostanete do nepoužiteľného stavu, treba na chvíľku (20 sekúnd) odpojiť napájanie batérie. To urobíte presunutím modrého jumpera vedľa baterky do druhej polohy na 20 sekúnd. Potom ho ale treba vrátiť späť. Systém sa opäť rozbehne v základnom nastavení.
 17. Vývody pre zapojenie najrôznejších konektorov - LED diódy, RESET, POWER, SLEEP, PC speaker. Popis rozmiestnenia treba hľadať v príručke k doske.
 18. Konfiguračné spojky (jumper) - slúžia na manuálnu konfiguráciu dosky. Drvivá väčšina základných dosiek sa už ale dodáva v automatickom nastavení a pokiaľ všetko funguje, netreba nič meniť. V prípade, že sa niektorý komponent nespráva štandardne, treba sa pozrieť do príručky a nastaviť prepojky podľa doporučení výrobcu.
 19. Pätica pre USB konektor (Universal Serial Bus) - pripájanie periférií pomocou USB je veľmi pohodlné a spoľahlivé, preto by USB pätice nemali na žiadnej dobrej doske chýbať.


Pamäťové moduly (memory modules)

Takto vyzerá pamäťový modul DIMM s osadený do základnej dosky. Pri správnej inštalácii sedí modul v objímke rovno a biele fixovacie západky plne doliehajú do otvorov modulu.

 1. Doštička pamäťového modulu v prvej objímke (Bank 1).
 2. Druhá objímka (Bank 2) - neobsadená.
 3. Tretia objímka (Bank 3) - neobsadená.
 4. Výstupky v päticiach znemožňujúce opačné zapojenie.

Pamäťový modul  (memory module)

 1. Doštička modulu
 2. Pamäťový čip (memory chip), ktorý uskladňuje informácie.
 3. Bočné otvory pre fixačné západky.
 4. Výrezy v module, ktoré musia zapadnúť do výstupkov v objímke.Tým zabraňujú nesprávnej inštalácii modulu.
 5. Pozlátené plôšky - vývody.

Často používané skratky:
DIMM - Dual Inline Memory Module -  hovorí o fyzickom usporiadaní pamäťového modulu, vývody na dvoch stranách v jednom rade.
RAM - Random Access Memory - operačná pamäť s náhodným prístupom.
SDRAM - kvalitatívny typ pamäte - štandardná dynamická pamäť s náhodným prístupom.
DDR-RAM - Dual Data Rate RAM - pamäť s "dvojitou rýchlosťou  prúdenia dát"

Základná procesorová jednotka (central processor unit - CPU)


 

 1. Pätica (socket) pre procesor. Každý procesor potrebuje svoju päticu.
 2. Fixačná páčka. Procesor je možné do objímky vložiť jedine vtedy, keď je táto páčka zdvihnutá úplne nahor.
 3. Doštička procesoru - pohľad na stranu pozlátených vývodov. Vývody sú v dvoch rohoch usporiadané ináč, takže procesor sa dá do pätice vložiť iba jedným smerom - správnym.
 4. Len pre orientáciu. Správne osadený pamäťový modul DIMM v objímke.


Základná doska s osadeným procesoromProcesor pri svojej práci produkuje teplo, preto je potrebné nadbytočné teplo odvádzať, aby sa procesor neprehrial.
Chladenie procesora zabezpečuje chladič.


 

 1. Chladič krásne upevnený na procesore. Oceľová spona ho fixuje na výbežkoch pätice (5).
 2. Vysokootáčkový ventilátor (Fan). Zabezpečuje dostatočné prúdenie vzduchu okolo rebier a odvod tepla z procesoru.
 3.  Konektor pre napájanie ventilátoru zapojený do základnej dosky. Na základnej doske je tento konektor označený ako "CPU FAN".

VODIČE SA V ŽIADNOM PRÍPADE NESMÚ DOSTAŤ DO VENTILÁTORA.

 1. Fixačné západky na zaistenie pamäťového modulu.
 2. Výbežky pätice na uchytenie spony chladiča.
 3. Pamäťový modul osadený v základnej doske.


 Vnútro skrinkyTakto vyzerá vnútro skrinky počítača. Základná doska na montážnom plechu presne sedí v skrini.

 1. Zdroj.
 2. Vysokootáčkový ventilátor  na chladiči (3).
 3. ATX konektor zapojený do základnej dosky.
 4. Čipová sada s chladičom od výroby.
 5. Pamäťový modul DIMM osadený v základnej doske.
 6. Montážne plechy pre disky - 1.strana
 7. Montážne plechy pre disky - 2.strana
 8. Otvory pre lišty na rozširujúcich kartách.
 9. Sériový (COM) a paralelný konektor (11.) (LPT) vyčnievajú von, aby sa mohli pripojiť.
 10. AGP port resp. jeho pätica. Do nej o chvíľu vložíme grafickú kartu.
 11. PCI port resp. jeho pätica.
 12. Objímky pre EIDE káble od diskových zariadení.


Grafická karta (graphic card)
AGP = Accelerated Graphics Port - akcelerovaný port pre grafiku


Grafickú kartu (1) zasunieme zvrchu miernym tlakom nadol do AGP pätice na základnej doske. Lišta (3) na konci karty presne zakryje otvor pre kartu a zvrchu ju prichytíme jednou skrutkou. Tým je karta perfektne zafixovaná. Niektoré výkonné grafické karty majú vlastný chladič s ventilátorom (3), aby sa grafický procesor neprehrial. V prípade, že už nebudete inštalovať ďalšie prídavné karty, je nutné otvory zakryť lištami dodanými so skrinkou.

Pevný disk (harddisk) s rozhraním EIDE (P-ATA)
HDD = Hard Disk Drive - mechanika pevného disku


Mechanika pevného disku (1) položená na skrinke na kábloch.
Dátový kábel. Do 40-pinovej EIDE pätice (2) príde jeden koniec EIDE kábla - modrý konektor (4). Druhý koniec je zapojený do IDE pätice na základnej doske. Pin 1 na EIDE kábli je označený červenou farbou (5). Nové káble majú na konektore výstupok (na tomto obrázku ho nevidieť - je na druhej strane modrého konektoru), ktorý musí zapadnúť do otvoru (3) na EIDE pätici pevného disku. Preto nie je možné kábel zle napojiť. Inak ak by ste starší kábel zle zapojili, nič nepoškodíte, iba harddisk nepôjde. Vtedy treba počítač vypnúť a konektor otočiť.
Napájanie. Do pätice napájania (6) treba vložiť napájací konektor (7). Aj pätica aj konektor majú dve hrany skosené, takže napájanie nie je možné obrátiť.

IDE káble (IDE cables)

Na pripojenie pevného disku (hard disk drive) a disketovej mechaniky (floppy disk drive) do základnej dosky slúžia dátové káble.

 1. 40-pinový dátový kábel  pre pevný disk. Je zakončený konektorom, ktorý sa na jednom konci zasunie do 40-pinovej EIDE pätice na základnej doske a druhý do 40-pinovej IDE pätice v mechanike pevného disku. Pin 1 na EIDE kábli je označený červenou farbou (3). Toto je starší EIDE kábel, ktorý ešte nemá na konektore výstupok zabraňujúci opačnému zapojeniu. Najnovšie EIDE káble na pripájanie rýchlych pevných diskov (UltraDMA, ATA66, ATA100) majú miesto 40 vodičov až 80 vodičov, ale konektor má stále 40 otvorov. Vlastne ide iba o zdvojenie tieniacich vodičov, takže aj pri prenose vysokými rýchlosťami nevznikajú chyby.
 2. 34-pinový dátový kábel pre pružný disk. Je zakončený konektorom, ktorý sa na jednom konci zasunie do 34-pinovej EIDE pätice na základnej doske a druhý do 34-pinovej IDE pätice v mechanike pevného disku. Pin 1 na EIDE kábli je označený červenou farbou (3). Toto je novší EIDE kábel, ktorý má na konektore výstupok zabraňujúci opačnému zapojeniu (4).

Na väčšine základných dosiek sú dve pätice (označované EIDE1 a EIDE2) pre 40-pinové EIDE káble. Na každý kábel môžeme pripojiť maximálne dve zariadenia. Z uvedeného vyplýva, že v počítači môžeme mať pripojené štyri diskové zariadenia typu pevného disku alebo CDROM.
Pevný disk, na ktorom bude nainštalovaný operačný systém, MUSÍ byť pripojený na 40-pinový EIDE kábel zapojený v objímke EIDE1 základnej dosky. Tento pevný disk MUSÍ byť zároveň nastavený pomocou skratovacích spojok (jumperov) ako MASTER ("pán").
Akékoľvek iné zariadenie - ďalší pevný disk alebo CDROM mechanika - MUSÍ byť nastavený pomocou skratovacích spojok (jumperov) ako SLAVE ("otrok"). Jedine takto budú zariadenia fungovať.
Na 40-pinový kábel pripojený do objímky EIDE2 základnej dosky môžeme pripájať ďalšie diskové zariadenia. Jedno zariadenie bude nastavené ako MASTER a druhé ako SLAVE.


Pevný disk (harddisk) s rozhraním S-ATA

 1. Mechanika pevného disku
 2. Konektor dátového kábla
 3. Pätica napájania
 4. Plochý dátový kábel
 5. Napájací konektor

Porty

Viacej funkcií prídavných kariet býva združovaných na jednu kartu alebo priamo integrovaných na základnú dosku - základné dosky už spravidla obsahujú radič  HDD,   PS/2 port (1) pre pripojenie myši alebo klávesnice,  USB porty (2) pre pripojenie rôznych zariadení s týmto rozhraním, port sieťovej karty RJ45 (3), rozhranie IEEE 1394 - FireWire (5) pre pripojenie digitálnej kamery a porty zvukovej karty (6).

Pozrite si prezentáciu TU.

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode