Pamäte počítača

30.11.2016 19:07

Pamäte počítača

Počítač si ukladá dáta a programy do pamäte. Existuje niekoľko kritérií, ktoré nás v súvislosti s pamäťami zaujímajú.

Funkcia pamäte v počítači:

  • operačná pamäť – slúži na zapamätávanie bezprostredne vykonávaného strojového kódu a dát, s ktorými sa práve pracuje. Musí byť rýchla, musí mať možnosť čítať a zapisovať dáta. OP má vždy organizáciu RAM.
  • vyrovnávacie pamäte – slúžia ako dočasný záznamník pre dáta alebo inštrukcie prenášané medzi procesorom a OP, alebo medzi V/V obvodom a pomalším periférnym zariadením (disk cache). Majú veľkosť od niekoľko kB do niekoľko MB, organizáciu RAM, možnosť čítania i zápisu a prístupovú dobu kratšiu ako OP.
  • vonkajšie pamäte – slúžia na uloženie dát a programov, ktoré majú byť uchované aj po vypnutí počítača. Údaje do vonkajších pamätí sa ukladajú do súvislých, veľkých súborov, ktoré čítame a zapisujeme vždy ako celok, teda môžu byť typu SAM.

Zatiaľ čo OP je len „dočasná“, pracovná, teda nemusí mať možnosť trvalého záznamu, u vonkajších pamätí požadujeme, aby sa záznam uchoval aj po vypnutí počítača.
Rozdielnym požiadavkám vyhovuje aj rozdielne technické riešenie. Zatiaľ čo OPcache pamäte sa realizujú elektronickou cestou, kritériá vonkajších pamätí najlepšie spĺňajú magnetické magnetooptické disky.
Porovnanie prístupových dôb pamätí:

Spôsob prístupu k záznamom:

pamäť s postupným prístupom – SAM = Serial Access Memory  - umožňuje vyberať dáta len v tom istom poradí ako sme ich vložili:

FIFO = First-In-First-Out - fronta


LIFO = Last-In-First-Out – zásobník

pamäť s ľubovoľným výberom – RAM = Random Access Memory - každý Byte má svoju adresu. Nastavením adresy môžeme okamžite sprístupniť ktorýkoľvek údaj nezávisle na poradí v akom boli uložené. Takéto uloženie je výhodné ak pracujeme s fragmentovanými, nesúvislými dátami - OPasociatívna pamäť – CAM = Content Addressable Memory – je tiež pamäť s ľubovoľným výberom. Záznamy v nej sa však nesprístupňujú udaním adresy, ale udaním vlastnosti uložených dát (obyčajne nejakej časti binárneho kódu, ktorý má hľadaný záznam obsahovať). Špeciálne sa tento druh používa v systémoch umelej inteligencie, informačných a triediacich automatochPodľa toho či sa dá pamäť len čítať, alebo aj zapisovať:

  • RWM (Read-Write Memory)
  • ROM (Read-Only Memory)

Podľa fyzikálneho princípu:

  • elektromechaniké – dierne štítky, pásky
  • magnetické – disky, magnetické pásky, diskety ...
  • optické – CD, holografické
  • polovodičové

Parametre pamätí:

Prístupová doba - udáva čas, ktorý ubehne od zadania požiadavku na získanie dát, do začiatku ich skutočného čítania. [ns]
Kapacita – udáva aké množstvo informácií je možné uložiť v pamäti [B, kB, MB, GB]

Fyzická organizácia operačnej pamäte

Operačná pamäť je vyrábané vo forme  pamäťových modulov.

DIMM – Dual Inline Memory Module
SDRAM – Synchronous Dynamic Ram

Pracujú v synchrónnom režime.
168 pinov – 64 bitová komunikácia
Frekvencia:66, 100 (PC100), 133 MHz (PC133)
Kapacita modulu 64 až 512 MB

DDR SDRAM - Double Data Rate SD RAM

184 pinov – 64 bitová komunikácia
Frekvencia: 200, 266, 333, 400 MHz
Kapacita modulov 64 MB až 2 GB.

DDR2 SDRAM

240 pinov.
Frekvencia 400, 533, 667, 800 MHz
Kapacita modulov 128 MB až 8 GB

DDR3 SDRAM

240 pinov.
Vyššie frekvencie – 400 až 800 MHz (DDR3-800 až DDR3-1600)

RIMM – RD RAM (Rambus D RAM)

Šírka pamäťovej zbernice 16 bitov, neskoršie verzie 32 bitov.
Frekvencia: 400, 533 MHz.
Kapacita modulov 64 až 512MB.
Nepoužívajú sa.

Prezentáciu k téme si môžete pozrieť TU.

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode