Stránky venované informatike a sieťovým technológiám

Náplňou týchto stránok sú učebné texty, ktoré je možné využiť pre prípravu na hodiny predmetu Informatika a  Sieťové technológie na strednej škole. Obsah stránok je rozdelený do štyroch kurzov :

  • Informatika I - obsahom sú učebné texty vhodné pre predmet Informatika v prvom ročníku gymnázia
  • Informatika II - obsahom sú učebné texty vhodné pre predmet Informatika v druhom ročníku gymnázia
  • Sieťové technológie I - obsahom sú základné princípy fungovania počítačových sietí, navrhovanie a realizácia sietí LAN
  • Sieťové technológie II - obsahom je konfigurácia sieťových zariadení, navrhovanie a budovanie sietí WAN

V časti Download nájdete softvér využiteľný pri štúdiu tématiky sieťových technológií .

 

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode