Informatika II

Grafická plocha (Image)

05.10.2009 20:53
Grafická plocha (Image). Grafická plocha - je obdĺžnik vo formulári, do ktorého môžeme rôznymi nástrojmi kresliť, jej obsah môžeme jednoducho uložiť na disk, resp. zo súboru do nej prečítať nejaký obrázok. Vloženie komponentu Image do formulára: Nájdeme ho v palete komponentov v záložke Additional...
>>

Základné údajové typy

28.09.2009 20:43
Premenné Počas činnosti programu dochádza často k presúvaniu údajov, ktoré sú uložené v pamäti. Bloky pamäte, ktoré slúžia na ukladanie potrebných údajov sa nazývajú premenné. Každá premenná je pomenovaná identifikátorom, pomocou ktorého sa pristupuje k ich obsahu.  Meno...
>>

Delphi – prvý program

21.09.2009 23:17
Delphi – prvý program Spustíme Delphi v menu File zvolíme New – Application. Otvorí sa nový prázdny projekt. Vytvorí sa prázdny formulár Form1. Delphi je teraz pripravené na to, aby sme mohli začať tvoriť náš nový program - editovacie okno obsahuje len zopár základných predpísaných konštrukcií a...
>>

Delphi popis prostredia

21.09.2009 22:45
Delphi popis prostredia Delphi je pomenovanie programátorského prostredia, v ktorom sa programuje v jazyku Objektový Pascal. Samotný jazyk Pascal je komunitou informatikov na celom svete považovaný za jazyk vytvorený na to aby sa v ňom dalo učiť programovanie, princípy tvorby algoritmov,...
>>

ALGORITMY A PROGRAMOVANIE

07.09.2009 20:30
Základné pojmy Problém - stav, v ktorom jestvuje rozdiel medzi tým, čo v danom momente máme a tým, čo chceme dosiahnuť Riešenie problému - odstraňovanie rozdielu medzi pôvodným stavom a tým, čo chceme dosiahnuť Algoritmus - postup, ktorým sa pri riešení problému riadime Program - zápis algoritmov...
>>
<< 1 | 2

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode